Spottiopas

Miessaarenselkä on pääkaupunkiseudun suosituimpia surffispotteja. Merituuli puhaltaa rantaan kesällä tasaisen varmasti tarjoten otolliset harrastusolosuhteet sekä aloittelijoille että edistyneemmillekin harrastajalle.

Mellstenin rantaraitti

Rannat

Surfing Ry:n kotiranta ja välinekontit sijaitsevat Espoon Mellstenissä, Toppelundin päiväkodin vieressä. Sekä konttien edustalta että rannasta löytyy hyvin tilaa rikata kalustoa.

Pysäköinti tapahtuu Toppelundin päiväkodin parkkipaikalla. Päiväkodin aukioloaikoina on syytä jättää lähimmät paikat päiväkodin saattoliikenteen käyttöön ja pysäköidä kauemmille paikoille.

Muut purjelautailijat, kun yhdistyksen jäsenet, suosivat rantaa 200 metriä Mellstenintietä länteen päin, johtuen mahdollisuudesta pysäköidä auto lähemmäs.

Rannalla on kesäpäivinä paljon auringonottajia ja uimareita. Huomio muut rannan käyttäjät fiksulla käytöksellä:

  • Jätä kalustosi rantaa siten, ettei siitä ole vaaraa muille
  • Siirry rannasta vesille varoen
  • Surffaa kauempana rannasta uimareita häiritsemättä
tuuli miessaarenselällä

Tuulimittarit ja ennusteet

Parhaan kuvan Miessaarenselän tuulitilanteesta antaa kerhon oma  tuulimittari joka sijaitsee keskellä selkää karikolla. Sama tuulitieto löytyy useammasta palvelusta.

Milloin vesille

Tuuliolosuhteet

Länsi- ja lounaiskelit

Lounaasta puhaltava tuuli on kesällä yleisin, ja tämä suunta soveltuu myös hyvin Mellstenin rantaan.

Tuuli on usein kovempi kauempana ulapalla, ja mikäli Miessaaren selällä ei tuulen voimakkuus riitä, suuntaavat kokeneemmat harrastajat kauemmas Stora Ådholmenin ja Miessaaren edustalle surffaamaan.

Lännen puoleinen keli on usein puuskainen tuulen puhaltaessa saarten ja mantereen yli rantaan. Kun tuulen suunta on enemmän kuin 240 astetta eivät olosuhteet enää ole parhaimmillaan.

Itä- ja kaakkoiskelit

Keli idän ja etelä-kaakon välillä on hieman harvinaisempi, mutta laadulta paras. Tuulen puhaltaessa selälle esteettä Vehkasaaren ja Miessaaren välistä on keli tasainen ja aallot suurimmat.

Jos tuuli on suoraan idästä (asteluvut 80-100) jää ranta Varsasaaren taakse ja tasaisen tuulen perään on mentävä kauemmas selälle. Kovin keli löytyy usein Flakaholmin edustalta.

Eteläkelit

Eteläinen tuuli on usein lounais- ja itäkeliä puuskaisempi ja tuulen puhaltaessa Miessaaren yli. Koska tuuli tulee kohtisuoraan rantaan, on sessio aloitettava kryssimällä vähintään 50m rannasta kivikkojen ja aallonmurtajan välttämiseksi.

Kovimmillaan tuuli on usein Varsasaaren edustalla.

Pohjoiskelit

Tuulen puhaltaessa luoteen ja koillisen välillä tuuli tulee rantaan mantereen suunnasta ja on puuskainen. Näillä keleillä suuntaavat purjelautailijat joko Laajalahdelle, Hernesaareen tai Hankoon.

Vältä näitä

Karikot

Miessaarenselällä on muutamia etenkin korkealla vedellä vaikeasti havaittava karikoita. Tähän listalle on koottuna yleisimmät ”vaaranpaikat”.

Tuulimittarin karikko (Fölisgrundet)

Karikko, jolla kerhon tuulimittari sijaitsee kannattaa kiertää ympäri vähintään 10m etäisyydeltä, sillä etenkin pohjois- ja itäpuolella on pinnan tuntumassa kiviä.

Tämä karikko osuu todennäköisimmin matkalle lounaistuulella.

Karlö Fjärdgrundetin karikot

Karlö Fjärdgrundetin isoimmat kivet jäävät korkeallakin vedellä pinnan yläpuolelle, mutta ympäröivät kivet saattavat olla hankalaa havaita aallokosta. Kiviä löytyy sekä itä, että länsipuolelta n. 300 metrin säteellä.

Tämä karikko osuu todennäköisimmin matkalle itätuulella.

Väylän lounaisenpuoleinen karikko

Fölisgrundetin ja Karlö Fjärdgrundetin välisellä alueella on pieni, mutta monelle evälle kohtalokkaaksi osoittautunut karikko. Karikko sijaitsee n. 50m väylän pohjosviitasta lounaaseen. Varman päälle pelaava valitseekin reittinsä joko väylämerkkien välistä tai Fölisgrundetin ja eteläviitan välistä.

Tämä karikko osuu todennäköisimmin matkalle lännen ja lounaan välisellä tuulella.

Hietaniemen eteläpuolen karikko

Hietaniemen edustalla, suoraan aallonmurtajasta länteen on isohko karikko. Normaalisti tämä karikko ei osu reitille, mikäli etelätuulella pysyttelee riittävästi ylätuulen puolella.

Ådholms Långgrundin länsipuoliset karikot

Ådholms Långgrundin ja Stora Ådholmenin välissä on useita karikoita, joista tosin suurin osa näkyy pinnan yläpuolella. Varman päälle pelaava jippaa heti itä-länsi suuntaisen väylän jälkeen.

Tämä karikko osuu todennäköisimmin matkalle lounaisella kelillä.

Vehkasaaren lounaispuolen karikot

Vehkasaaren lounaispuolella on isohko karikko, josta isoimmat kivet tosin näkyvät korkealla vedelläkin pinnan päällä. Varman päälle pelaava jiippaa jo 200 m ennen rantaa.

Tämä karikko osuu todennäköisimmin reitille etelän ja lounaan välisellä kelillä.